Hösten är här och med den nya utbildningar. I höst kommer jag att studera i Linköping, Skövde och Skara.

Helgen som gick tillbringade jag i Skara. Jag går Hund och kattetologi där och det var dags för första träffen. Det innebar två dagar fulla av itressanta föreläsningar och två kvällar med massor av god mat hos goda vänner.

Det är naturligtvis mycket som fastnade lite extra efter den här helgen men alldeles extra intressant var föreläsningen om djurskydd.

Man ser ofta hundar som står bundna eller i löplina på tomten. Reglerna säger numera att det är tillåtet att kortvarigt binda hund eller låta den gå i löplina. Med kortvarigt menar man två timmar eller mindre och endast på ett för hunden riskfritt sätt. Frågan är om det finns några riskfria sätt? Som jag ser det är risken alltid stor att hunden springer mot en människa eller efter en katt, med t ex nackskador som följd. Valpar under sex månader får endast hållas bundna kortare stunder.

Naturligtvis är det inte tillåtet att binda hundar inomhus eller vid ett fordon som kan startas och köras iväg.

För några år sedan kom en kvinna in till mig på Cellos hundcafé och ville ha min hjälp att beställa ett elstängsel som grävs ner i marken och m a o blir osynligt. Jag förklarade att det nog inte är tillåtet och att jag hur som helst inte ville ta hem ett sådant. Hon blev inte glad och gick snabbt ut.

De bestämmelser som finns när det gäller elstängsel för hund ser ut som följer:
Osynliga elstängsel får inte användas till hund. Med osynliga elstängsel menas en nedgrävd ledning som utgör en gräns. När hunden passerar gränsen får den en elektrisk stöt via t ex ett särskilt halsband.
Synliga elstängsel får användas till hund om ytan som stängslas in är tillräckligt stor. Med synlga elstängsel menas stängsel som ger elstöt när hunden kommer i direkt kontakt med stängslet.
För att få använda synliga elstängsel måste ytan som omgärdas av stängslet vara minst 50 gånger minimimåtten för rastgård för hundar som är mindre än 45 cm i mankhöjd. För hundar som är större än 45 cm i mankhöjd krävs en yta som är minst 800 kvadratmeter.

Nu är det kanske inte det lämpligaste sättet att ordna en inhägnad på, även om man följer bestämmelserna. Varför bygger man inte ett tillräckligt högt och stadigt stängsel i stället?

Naturligtvis är inte elhalsband tillåtet. Inte heller stackelhalsband är tillåtet. Undrar hur länge stryphalsbandet kommer att vara tillåtet eller för den delen antiskallhalsbandet?